Urządzenia nawigacyjne GPS

wynajmujemy przyssawki na zlecenie wynajem przyssawek zleć wynajem przyssawek POLIPAK

W czasach, gdy określanie swojej pozycji i położenia geograficznego dzieje się z wykorzystaniem satelitów, urządzenie zwane GPS-em znajduje swoje zastosowanie nie tylko w ruchu drogowym, ale także w morskim. Pozwala na bezproblemowe określanie miejsca własnego pobytu oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania zawierającego zestaw map morskich, z wrysowanymi szlakami żeglugowymi, pomaga w kontrolowaniu obranego kursu. GPS jest to system nawigacji satelitarnej, który dzięki wykorzystaniu 31 satelitów ziemskich obejmuje swym działaniem cały świat.

Jego zakres prac polega na dokładnym pomiarze czasu, w jakim sygnał wysyłany przez nadajnik, sygnał radiowy, dociera do satelity a następnie z powrotem do odbiornika. Dzięki temu może obliczyć i podać dokładne położenie, długość i szerokość geograficzną. Ponieważ urządzenie GPS jest cyfrowym, daje możliwość wgrania do jego pamięci odpowiednich, interesujących nas map i dzięki temu dokładnie na jej powierzchni oznacza i pokazuje wyznaczoną pozycję.

www.przeglad-it.pl