Statki wodne, morskie

www.zieloneaukcje.pl Producenci pianki PU

Podstawą działalności morskiej są statki przemierzające tysiące mil morskich w celu przewozu towarów, ludzi, poszukiwania i eksploracji nowych złóż surowców naturalnych czy też po prostu poznawania świata. Zgodnie z definicją za statek wodny uważa się jednostkę pływającą, posiadającą zdolność samodzielnego poruszania się.

Istnieje kilka sposobów podziału tychże statków. Po pierwsze dzielimy je na dwie podstawowe grupy, czyli statki morskie oraz śródlądowe.

Pełniące funkcje wojenne, zwane okrętami oraz statki zwane cywilnymi. Uwzględniając sposób zanurzenia wyróżnić możemy statki nawodne oraz podwodne, napędzane mechanicznie lub poruszające się dzięki sile wiatru lub tez sile ludzkich rąk.

Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy statki podzielić można na: handlowe, zaopatrzeniowe, służb państwowych, służb portowych, pasażerskie, sportowe oraz okręty wojenne. W przypadku przemysłu morskiego, do sprawnego jego funkcjonowania wykorzystywane są przede wszystkim te pełniące funkcję handlową, zaopatrzeniową oraz wspomagającą, czyli portową.