Rodzaje ewidencji podatkowych

https://unhuman.pl/firm-pol-1387377523-Mass-Denim.html niezapłacone faktury

Ewidencje podatkowe to sposób ustalenia dokładnych obciążeń fiskalnych firmy wobec państwa. Jest koniecznością w momencie posiadania przedsiębiorstwa i jego prawnego prowadzenia. Obecnie istnieje kilka rodzajów prowadzenia ewidencji podatkowej, a te determinowane są formami opodatkowania:

  • Pierwszą najbardziej znaną ewidencją są księgi podatkowe. Jest to bardzo dokładny system, który w dość sprecyzowany sposób pozwala na ocenę ogólnego stanu finansowego przedsiębiorstwa.

    Jego zadaniem jest analiza poprzez wprowadzanie do nich dokładnych danych. W takich księgach znajduje się szereg elementów, a najważniejsze z nich to: przychody, koszty i wszelkie inne przepływy pieniężne, a także: sporządzanie sprawozdania finansowego oraz ewidencja środków trwałych;

  • Kolejnym rodzajem ewidencji podatkowej jest księga przychodów i rozchodów, która istnieje niemal w każdej firmie. Zawierają się w niej wszelkie koszty, przychody, rozchody i inne przepływy środków pieniężnych. W odróżnieniu od ksiąg podatkowych, tutaj także znajdziemy ewidencję wyposażenia;
  • Ryczałt ewidencjonowany to dość szczególny rodzaj ewidencji podatkowej, przeznaczony dla tych, którzy prowadzą opodatkowanie w formie ryczałtu.

    W takim zapisie znajdują się zarówno ewidencje środków stałych oraz ewidencje przychodów;

  • Karta podatkowa to najprostszy sposób rozliczania się z urzędem podatkowym poprzez właśnie karty podatkowe. Przeznaczona jest dla podmiotów, które z kolei nie muszą prowadzić księgi rozchodów i przychodów, księgowości, a same wystawiają jedynie paragony i faktury na życzenie klienta (nie jest to odgórny obowiązek).

Wszystko zależy jednak od rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa. Inny jest sposób opodatkowania dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych i komandytowo – akcyjnych, a jeszcze inaczej wygląda sytuacja w jednoosobowych przedsiębiorstwach.

https://atl-group.pl