Przemysł paliwowo-energetyczny

bity hex krótkie przekaźnik czasowy zwłoczny

Przemysł ciężki w wielu z nas budzi dość jednoznaczne skojarzenia, związane z tym, co jest „ciężkie” wagowo. Nic więc dziwnego, że najczęściej pamiętamy iż jest związany z produkcją i budową maszyn, a zapominamy o innych funkcjonujących w jego obrębie gałęziach.

Tymczasem jedną z bardzo istotnych podkategorii ciężkiego przemysłu bez wątpienia jest również przemysł paliwowo-energetyczny. Jest to dość szeroko rozwinięty dział gospodarki.

Zajmuje się on zarówno wydobywaniem surowców energetycznych, jak i ich przetwarzaniem. Prace produkcyjne i przetwórcze będą tu w dużej mierze przebiegać w elektrowniach i rafineriach.

W obrębie jego zainteresowania znajdą się więc takie surowce jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. W ramach przemysłu paliwowo-energetycznego możemy wyróżnić trzy podstawowe podkategorie.

Pierwsza z nich, przemysł energetyczny, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się przede wszystkim pracami związanymi z tymi surowcami, które służą do pozyskiwania energii. Drugą z nich jest przemysł paliwowy, który, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się pozyskiwaniem paliw niezbędnych do funkcjonowania wielu innych branż.

Gałęzią przemysłu paliwowo-energetycznego jest także górnictwo, które, jak wiadomo, zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem surowców niezbędnych w dalszej produkcji.

www.asymetria.net.pl