Elektrownie jądrowe

prefabrykowane nadproże bramy do chłodni

Elektrownie jądrowa stanowią rodzaj elektrowni cieplnych produkujących energię elektryczną. Źródłem energii jest tutaj proces rozszczepienia jąder atomów, w zdecydowanej ilości przypadków – atomów uranu naturalnego lub z dodatkiem izotopu. Ciepło potrzebne do wytworzenia pary wodnej pochodzi tu z reaktora jądrowego.

Główną różnicą w stosunku do tradycyjnych elektrowni cieplnych jest właśnie źródło energii, pozostałe elementy natomiast nie różnią się zbytnio. Funkcjonowanie takiego zakładu niesie ze sobą szereg zagrożeń. Podstawowe wynikają z gromadzących się podczas pracy reaktora jądrowego produktów rozszczepienia.

To one odpowiedzialne są za napromieniowanie człowieka oraz innych organizmów żywych w przypadku wydostania się poza konstrukcję elektrowni. Dziś elektrownie jądrowe posiadają obudowy bezpieczeństwa, które chronią środowisko w razie awarii. Nie są one jednak 100% pewnym środkiem zapobiegawczym.

Na terenie Polski nie istnieją elektrownie jądrowe. Funkcjonuje natomiast jedyny w naszym kraju reaktor jądrowy – Maria. Obsługiwany jest obecnie przez Instytutu Energii Atomowej.

www.led-poland.com