Czym zajmuje się budownictwo lądowe?

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z rozróżnieniami w obrębie poszczególnych dziedzin, często nie widząc dokładnie, co jest podstawą takiego rozróżnienia i na czym polegają poszczególne dziedziny danego sektora. Taka sytuacja w znacznym stopniu dotyczy budownictwa.

Nie mamy problemu, żeby określić, że istnieją różne rodzaje budownictwa, które obejmują określone czynności. Jako jedno z podstawowych zawsze wymieniamy budownictwo lądowe, a czy na pewno wiemy, co kryje się pod tym pojęciem? Budownictwo lądowe to dział budownictwa, który zajmuje się nie tylko samych wykonaniem ustrojów budowlanych na lądzie, bowiem obejmuje także projektowanie i technologię wykonania na lądzie, które są równie istotne jak sam proces budowania.

Budownictwo lądowe to sektor gospodarki, który rozwija się prężnie i nie słabnie od wielu wieków. Z biegiem lat zmieniają się sposoby projektowania, technologie, materiały czy sposoby wykonywania ustrojów budowlanych na lądzie, jednak nie zmienia się zapotrzebowanie na nie.