Akcje charytatywne a wyposażenie szpitali

www.srodkinachwasty.com.pl wywiadownia gospodarcza

Nowoczesny sprzęt medyczny to dobro, na które nie każdy szpital może sobie pozwolić. Fundusze są ograniczone, dlatego też jednostki medyczne są gorzej wyposażone.

Taki stan rzeczy może jednak zmienić bezinteresowna pomoc ludzka. Na całym świecie działa szereg fundacji charytatywnych, których misją jest ochrona zdrowia i życia oraz pozyskiwanie funduszy na zakup sprzętu szpitalnego.

W Polsce tego typu organizacją jest np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która każdego roku, dzięki wsparciu darczyńców, wyposaża szpitale w potrzebny sprzęt.

Celem Fundacji WOŚP jest ochrona zdrowia – szczególnie dzieci, ratowanie życia oraz podnoszenie świadomości społecznej w tematyce profilaktyki zdrowotnej. To dzięki pracy szeregu osób, zaangażowanych w organizację oraz wsparciu fundatorów, którym może być każdy z nas – ludzkie istnienia są ogarnięte opieką i realną pomocą.

Nie bądźmy obojętni na cierpienie innych i przynajmniej raz w roku wesprzyjmy szczytny cel ocalenia życia pacjentów.